News 2016  

Nové chladicí jednotky CoolTeg Plus XC

CoolTeg Plus XC je mezi-rozvaděčová chladicí jednotka fungující na principu přímého vypařování chladiva. Kompresor je umístěn ve vnitřní jednotce a je propojen s venkovním vzduchem chlazeným kondenzátorem.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Žádná voda v datovém centru
  • Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
  • Vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu
  • Venkovní jednotka s nízkou hlučností
  • Variabilní konstrukce a velikost venkovní jednotky
  • Provoz v širokém rozsahu venkovních teplot
  • Perfektní olejový management pro složitý potrubní rozvod
  • Ekologické chladivo R410A


Skříně inTEG FSE nově splňují soubory norem ČSN EN 62208 ed.2 a ČSN EN 61439 pro výrobu rozvaděčů nízkého napětí

Samostatně stojící skříně inTEG FSE jsou v souladu s normou na prázdné skříně ČSN EN 62208 ed.2 a splňují podmínky i pro oblast návrhu rozvaděčů dle ČSN EN 61439, soubor norem určujících pravidla výroby rozvaděčů nízkého napětí.

Pro posouzení shody byla provedena zkouška zkratové odolnosti EN61439-1 ed.2:2012 čl.10.11.5, kdy bylo dosaženo požadovaných zkratových proudů na vstupních svorkách testovaného rozvaděče a při této zkoušce nedošlo k žádným mechanickým poškozením skříně vlivem působících dynamických sil. Skříně inTEG FSE jsou tak vhodné pro použití pro rozvaděče s uspořádáním s typově nebo parametricky shodnými instalovanými přístroji.

Více informací o inTEG FSE zde>>


WEBOVÉ STRÁNKY KE STAŽENÍ KONFIGURÁTORY NAPIŠTE NÁM
CONTEG, spol. s r.o. | Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00, Praha 4, Česká republika | tel. + 420 261 219 182
e-mail: conteg@conteg.cz | web: www.conteg.cz