Server Rooms | CONTEG

Server Rooms

An IT system is at the heart of companies of all sizes. This system and its components are typically placed in server rooms. Depending on the type of room and cooling requirements, a choice of layouts is possible. The basics are racks and open frames for servers, disk arrays, central network switches, and optical and metallic cables. In this section, you can find a summary of all recommended and other components for cooling, power management, fire protection, and monitoring. For cooling, we recommend the modular closed loop.

 

 

Systém CoolSeven spočívá v použití chladící jednotky umístěné v 19“ prostoru (7U), chladící daný rozvaděč. Venkovní jednotka CoolOut zajišťuje chladící výkon až 8,1 kW. Jedná se o systém DX.

Pro vyšší tepelné výkony nebo možnost rozšiřování lze zvolit Modulární uzavřený systém MCL, který spočívá v kombinace rozvaděče či rozvaděčů a chladící jednotky či několika jednotek. Cirkulace horkého a studeného vzduchu probíhá pouze mezi rozvaděči a chladícími jednotkami CoolTeg Plus. Lze volit jednotky vodní nebo na přímý výpar. Při použití chlazené vody – CW je dostupný výkon 30, případně až 81 kW. V případě přímého výparu jsou k dispozici výkony 8, 12, 18 a 22 kW.

Uzavřené systémy lze monitorovat systémem RAMOS, který vám poskytne informace o stavu systému v jakémkoliv okamžiku.

Systém Ramos vám může poskytnout i informaci o případném požáru uvnitř uzavřeného systému. Pro ochranu instalovaných serverů a provozovaných služeb lze systém osadit nezávislou protipožární jednotkou LES-RACK, která v případě detekovaného požáru provede prvotní zahašení požáru hasícím médiem FK-5-1-12.

 

 R2U sestava vhodná pro malé a střední společnosti je určená pro rychlé dodání řešení pro uložení IT zařízení. 

 

Základní sestava obsahuje

 

 

Rozvaděč

Premium rozvaděč RSF (RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL-E ), výška 42U, šířka 800 mm, hloubka 1200 mm

Plné zadní dveře, skleněné přední dveře

Nosnost 1500kg, krytí IP 55

 

Monitoring

Monitorovací systém Ramos Mini

Sledování teploty v přední a zadní části rozvaděče

Řízení automatického otevírání dveří v případě přehřátí -Emergency opening system (EOS)

 

Napájení

Základní PDU pro napájení všech instalovaných IT komponent (11kW, 0U, zásuvka EN 60309, kabel 3m, zásuvky –24xC13 + 3xC19, rozdělené na fáze po 8xC13 + 1xC19, celkový příkon 3x32A)

Venkovní klimatizační jednotka je vždy napájena samostatně, vnitřní je možné napájet samostatně nebo z jedné fáze PDU

 

Chlazení

Vnitřní klimatizační jednotka CoolTeg Plus DXSmall-přímý výpar s chladicím výkonem 3-7 kW (AC-TDS-42-30/100-BCD-01000000)

Venkovní klimatizační jednotka s inverterem řízeným kompresorem (AC-PUHZ-ZRP71V)

Napojení na systém chlazené vody s chillery s chladicím výkonem až 30 kW

 

 

Rozšíření R2U o volitelné příslušenství

 • LesRack – hasicí systém
 • Monitorovací systém Ramos Ultra - GSM modul, kouřové čidlo, čidlo záplavy, monitoring chladicích jednotek, komunikace ModBus TCP/IP
 • Podstavec 100 mm nebo 200 mm
 • Záslepky různých velikostí
 • High Density vyvazovací kabelážní systém
 • SNMP karta do klimatizační jednotky
 • Služba prvního spuštění

Výkonové varianty klimatizací

 • Přímý výpar s chladicím výkonem 5-12 kW (vnitřní AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000
  • venkovní AC-PUHZ-ZRP125Y)
 • Přímý výpar s chladicím výkonem 7-20 kW (vnitřní AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000
  • venkovní AC-PUHZ-RP200Y)

 

 

 

 

 

Podrobné informace 

Technický list ke stažení

Máte dotazy nebo chcete poradit?

Kontaktujte nás

 

 

 

R2U Complete housing for IT

Ready-to-Use (R2U) brings you a rack for the installation of IT components equipped with basic safety features, cooling, and monitoring. Thanks to several variants and a wide range of accessories, the R2U arrangements are useful for all applications. This product consists of only high-end Conteg components specially assembled to meet the requirements of every client.

 

R2U consists of onlyhigh-end Conteg components specially assembled to meet the requirements of every client. 

Our Basic Solution Contains

 

 

Rack

Premium rack RSF (RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL-E ), height 42U, width 800 mm, depth 1200 mm

Glass front door, full rear door

Load rating 1500kg, IP 55

 

Monitoring system

Ramos Mini monitoring system

Front and rear temperature control

Emergency opening system for automatic door opening in case of overheating

 

Power Distribution

Basic PDU powers the IT component after installation (11kW, plugEN 60309, power cord 3m, outlets - 24xC13 and 3xC19, split into8xC13 + 1xC19 phases, current rating 3x16A)

Outdoor air conditioning unit powered separately, indoor either powered separately or from one PDU phase

 

Air Conditioning

Indoor air conditioning units CoolTeg Plus DXSmall - direct expansion with cooling capacity 3-7 kW (AC-TDS-42-30/100-BCD-01000000) + outdoor air conditioning units with inverter-driven scroll compressor (AC-PUHZ-ZRP71V)

 

 

Optional Accessories

 • LesRack - extinguishing system
 • Ramos Ultra - monitoring system with GSM module, smoke sensor, water level sensor, monitoring of CoolTeg units viaModBus TCP/IP
 • 100 mm or 200 mm plinth
 • Blank panels of various sizes
 • High-Density Wire Management
 • SNMP card in CoolTeg units
 • First Start-up service

Cooling Capacity Variations

 • Direct expansion with cooling capacity 5-12 kW(indoor AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000+ outdoor AC-PUHZ-ZRP125Y)
 • Direct expansion with cooling capacity 7-20 kW(indoor AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000+ outdoor AC-PUHZ-RP200Y)
 • Connection to the chilled water system with cooling capacity up to 30 kW(AC-TCW-42-30/120-BCD-01000000)

 

 

 

 

 

Detailed Information 

Download the datasheet

For any further information feel free to

contact us